Er lijkt een race gaande om de beste opname van curcuma (of kurkuma), maar is een betere opname wel gewenst? 

Curcuma is een interessant kruid. De heilzame eigenschappen, die al vanuit lange traditie bekend zijn, worden alom geprezen. Uit onderzoek is gebleken dat opname van een belangrijk bestanddeel (curcuminen) uit het kruid in het bloed laag is. Dat heeft ertoe geleid dat er in de afgelopen jaren veel nieuwe curcuma-producten zijn ontwikkeld, waarin met behulp van verschillende technologieën wordt geprobeerd de opneembaarheid te verhogen. Er is een ware race om de beste opname ontstaan. Of deze “bioavailabilityrace” uiteindelijk ook (altijd) gaat leiden tot betere en gewenste effecten van alle “nieuwe varianten”, is nog maar zeer de vraag. De automatische gedachte 'nieuw, sneller of meer is beter', ligt echter wel voor de hand. Er zijn echter ook veel redenen om juist te blijven kiezen voor een hoog gedoseerd dikextract.

  • Ervaringen vanuit traditioneel gebruik
  • Vrijwel al het onderzoek is uitgevoerd met gewone extracten
  • Nadelen van de beter opneembare varianten
  • Synergistische (samenwerking tussen alle bestanddelen van het kruid) eigenschappen van het kruid

Het is juist daarom verstandig vooraf, soms zelfs per situatie, goed geïnformeerd te zijn om een verantwoorde keuze uit alle opties te kunnen maken. 
 

Wat is de beste keuze?
Natuurlijk vormt de biologische beschikbaarheid een belangrijk aspect van het metabolisme van het nutriënt, maar het concept mag niet alleen gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Blind inzetten op uitsluitend een toename van de biologische beschikbaarheid van Curcumine zal zeer waarschijnlijk niet het beste uit het kruid naar voren halen. Er is geen traditionele kennis aanwezig, waarmee kan worden uitgesloten dat er mogelijk ook negatieve kanten zitten aan een verbeterde opname van met name de curcuminen.

Een ander belangrijk punt hierbij is ook dat vrijwel alle literatuur omtrent curcuma, waarin gunstige eigenschappen van het kruid worden beschreven, het minder goed opneembare curcuma-extract betreft. Of de beter opneembare preparaten ook daadwerkelijk effectief zijn, dan wel effectiever zijn dan de hoog gedoseerde curcuma-extracten is in veel gevallen niet of onvoldoende onderzocht. De therapiekosten per dag van de dikextracten zijn over het algemeen fors lager.

De aanwezigheid van synergistische eigenschappen (samenwerking tussen de verschillende bestanddelen) van de verschillende bestanddelen in kruiden vormt een bekend en belangrijk aspect binnen het gebruik van kruiden in het algemeen. Daarom lijkt het aannemelijk dat het ruwe materiaal en/of juist een hoog gedoseerd dikextract uitgaande van de gehele plant, dan wel het gehele plantendeel (in het geval van de curcuma de wortel), waarin zoveel mogelijk bestanddelen van de oorspronkelijke plant aanwezig zijn, de beste garantie vormen voor het verkrijgen van het gewenste effect.


hoog gedoseerd dikextract


Het artikel “Bioavailable Curcumin: Separating science from verbosity”, laat bijvoorbeeld helder zien dat er best nog wel enkele kritische kanttekeningen zijn te plaatsen bij het gebruik van bepaalde preparaten met een hogere biologische beschikbaarheid, op het terrein van o.a. veiligheid, onderzoek en toxiciteit. Andere bronnen (Natura Foundation: monografie Curcuma longa) beschrijven bijvoorbeeld dat bij Curcuwin®, dat een 46 hogere orale biologische beschikbaarheid ten opzichte van standaard curcumine heeft, de gunstige metabolieten, waaronder het biologisch zeer actieve THC, dat in vivo krachtige anti-oxidatieve eigenschappen vertoont, behouden blijven. Bij Curcuwin® worden verder stabielere bloedspiegelconcentraties verkregen, dankzij een langere halfwaardetijd.

 

Product op basis van Curcuwin


Curcuma is een interessant en veelbelovend heilzaam kruid, dat het waard is om met veel aandacht bestudeerd te worden. Laten we proberen ervoor te waken dat de reeds aanwezige waarde vanuit de natuur, die het kruid maken tot wat het is, daarbij niet uit het oog wordt verloren.

Afbeelding van Curcuma: keuze voor het dikextract of juist voor een betere opname?