Wat is fytotherapie?
De term fytotherapie luidt vertaald "genezen door middel van planten". Het beginsel van de fytotherapie is dat de geneeskrachtige stoffen zo mogelijk steeds in dezelfde natuurlijke verhouding worden toegediend, zoals ze ook in de plant voorkomen. Het gaat daarbij niet alleen om de hoeveelheid van de werkzame stof, maar ook om de overige stoffen, die altijd binnen de plant aanwezig zijn, die zorgen voor de resorptie en opname van de werkzame stof(-fen) door het lichaam.

Kwaliteit van de extracten
Omdat steeds gebruik wordt gemaakt van natuurlijke grondstoffen, beginnen de controles reeds bij de aanplant en het zaaien om zuivere culturen van planten te verkrijgen en te behouden. Tevens wordt gecontroleerd op bodemsamenstellingen, klimatologische omstandigheden, milieuverontreinigingen, microbiologische zuiverheid en radioactieve verontreinigingen. De teelt en productie van alle producten uit de Fytomed-serie is bovendien ook nog eens 100% biologisch.

Biologische teelt
In de biologische teelt wordt gewerkt met zo weinig mogelijk milieubelastende middelen en methoden, waarbij het bodemleven centraal staat. Kunstmest (of drijfmest) en pesticiden, die het bodemleven verstoren of vernietigen, zijn daarom binnen de biologische teelt verboden. In deze duurzame landbouw wordt de ecologische efficiëntie opgedreven, doordat men probeert de synergie met het (te stimuleren) bodemleven maximaal te benutten. Indien juist toegepast, verbetert de bodemvruchtbaarheid en dus ook de opbrengst, jaar na jaar, na de omschakeling- en bodemherstelperiode. Daarnaast wordt er meer arbeid en tijd besteed aan natuurontwikkeling op het bedrijf.

Dosering en gebruik 
De keuze van het fytotherapeuticum gebeurt veelal op grond van soms eeuwenoude ervaring met de eigenschappen van een plant bij bepaalde klachten. Op basis van deze gegevens, veelal vastgelegd in bibliografieën en de voortgaande ontwikkelingen binnen de biochemie, is steeds meer kennis ontstaan over de toepassingsmogelijkheden en overige farmacologische gegevens. Al deze gegevens zijn beoordeeld en gepubliceerd als monografie van verschillende planten. Uiteraard is hierbij belangrijk dat adviesdoseringen en waarschuwingen bij gebruik in acht worden genomen, zoals deze per product worden vermeld.
 

Uniek samenwerkingsverband met Marleen Herbs in Tasmanië
Onze leverancier heeft het grootste assortiment biologisch gecertificeerde plantaardige tincturen en gemmopreparaten van Nederland. Door een uniek samenwerkingsverband met Marleen Herbs of Tasmania kunnen zij het hele jaar door verse medicinale kruiden telen uit verschillende klimaatzones. 

 

Voor biologische tincturen         Voordelen Biologische teelt          Voor biologische gemmopreparaten

Afbeelding van Tincturen