In de biologische teelt wordt gewerkt met zo weinig mogelijk milieubelastende middelen en methoden, waarbij het bodemleven centraal staat. Kunstmest (met uitzondering van kieseriet) en biologische bestrijdingsmiddelen, die het bodemleven verstoren of vernietigen, zijn daarom binnen de biologische teelt verboden.

Soms passen biologische telers biologische bestrijding toe. In deze duurzame landbouw wordt de ecologische efficiëntie opgedreven, doordat men probeert de synergie met het (te stimuleren) bodemleven maximaal te benutten. Indien juist toegepast, verbetert de bodemvruchtbaarheid en dus ook de opbrengst, jaar na jaar, na de omschakeling- en bodemherstelperiode. Daarnaast wordt er meer arbeid en tijd besteed aan natuurontwikkeling op het bedrijf. De methoden die worden gebruikt om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te voorkomen zijn onder meer:

  • Keuze voor resistente rassen
  • Vruchtwisseling: gewassen worden minder frequent geteeld

Belangrijk is daarbij om te werken aan de weerstand van planten door overmatige bemesting te vermijden. Onkruid wordt voor een groot deel met de hand of machinaal bestreden. Biologische producten zijn herkenbaar aan het EKO-keurmerk. Dergelijke producten bevatten verder ook geen chemisch-synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen en conserveringsmiddelen (E-nummers).
 

Voor biologische tincturen
 

Voor biologische gemmopreparaten

Afbeelding van Biologische teelt